Przewierty horyzontalne

przewierty sterowane

Specjalizujemy się w wykonywaniu przewiertów horyzontalnych. Należą one do bezwykopowych metod układania instalacji podziemnych. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie występują przeszkody terenowe, między innymi torowiska, rzeki, chodniki czy tereny zielone, które znajdują się pod ochroną.

Specjalistyczne wiertnice, odpowiednio dobrany osprzęt wraz z płuczką wiertniczą pozwalają nam zrealizować zlecenie z dużą dokładnością. Powstały otwór zawsze idealnie pokrywa się z założeniami projektowymi. Technologia przewiertów sterowanych w znacznym stopniu ogranicza ingerencję w środowisko naturalne oraz architekturę. Ponadto nadaje się idealnie do prac w miejscach o natężonym ruchu ulicznym, ponieważ nie wymaga jego całkowitego wstrzymywania.

 

Jak przebiega realizacja przewiertu poziomego?

Po przygotowania miejsca robót oraz wiertnicy wraz z płuczką przystępujemy do wykonania przewiertu pilotażowego. Polega on na wwierceniu się głowicy z płetwą sterującą i sondą pomiarową w grunt, a następnie wytyczeniu trasy – trajektorii – przewiertu. Na tym etapie można też wykryć ewentualne przeszkody, które nie zostały ujęte na planie, i je ominąć

Po tym ma miejsce rozwiercanie, czyli powiększanie średnicy otworu pilotażowego wraz z dozowaniem biodegradowalnej płuczki wiertniczej. Ma ona za zadanie wyprowadzać urobek i stabilizować powstający otwór. W zależności od docelowej średnicy przewiertu rozwiercanie powtarzamy kilka razy, stosując coraz większe rozwiertaki.

Ostatnia faza to z kolei przeciąganie rurociągu lub przewodów z wykorzystaniem specjalnej głowicy wciągającej. Przewierty poziome umożliwiają zarówno układanie nowych instalacji, jak i ich później rozbudowę, modernizację czy też naprawę.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej